Rehabilitering Udenes kirke i Nes kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabilitering Udenes kirke i Nes kommune

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no/ E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Primær kontakt: Lise Nakken Melhus
Primær kontakt e-post: Lise.Nakken.Melhus@orik.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus
Sammendrag: Nes kommune utlyser åpen tilbudskonkurranse for istandsetting av tårn og fasader på Udenes kirke. Udenes kirke er oppført i 1708 og listeført som verneverdig av Riksantikvaren. Dette medfører at det stilles krav til kompetanse på antikvariske arbeider.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no