5193102 Rødøy Helsehus - Anbud - Norges Kommunekalender

5193102 Rødøy Helsehus

Oppdragsgiver: Rødøy kommune Org.nr: 945717173
Telefon: 75098000
Web: www.rodoy.kommune.no/ E-post: postmottak@rodoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 75098032
Primær kontakt: Kjetil Hansen
Primær kontakt e-post: kjetil.hansen@rodoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Rødøy
Sammendrag: Prosjektet gjelder bygging av nytt helsehus, lokalisert i Jektvik, Rødøy Kommune Bygget skal inneholde kontor/fellesareal for : Legekontor, Helsesøster, Fysioterapi, Tannhelsetjeneste og felles funksjoner for disse.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no