Rammeavtale løpende tømrertjenester - Anbud - Norges Kommunekalender

Rammeavtale løpende tømrertjenester

Oppdragsgiver: Grimstad kommune Org.nr: 864964702
Telefon: 37250300
Web: www.grimstad.kommune.no/ E-post: postmottak@grimstad.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 37250406
Primær kontakt: Øyvind Takle.
Primær kontakt e-post: oyvind.takle@grimstad.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder, Kommune: Grimstad
Sammendrag: Anskaffelsen skal dekke Oppdragsgivers behov for kjøp av løpende tømrertjenester (Tjenesten) som støtte for den daglige drift og utvikling av kommunens samlede eiendomsmasse. Behovet dekkes ved å gjøre avrop over rammeavtalen.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Tildelingskriterium pris (Samlet tilbud (NOK) vektes 100%)
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 24.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no