Prosjekteringsgruppe - Ny brannstasjon Bamble - Anbud - Norges Kommunekalender

Prosjekteringsgruppe - Ny brannstasjon Bamble

Oppdragsgiver: Sweco Norge AS (Hovedenhet) Org.nr: 967032271
Telefon: 67128000
Web: www.sweco.no E-post: post@sweco.no
Kontaktpunkt: +47 95973452
Primær kontakt: Christian Sølverød
Primær kontakt e-post: christian.solverod@sweco.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Bamble
Sammendrag: Grenland Brann og Redning IKS (GBR) har behov for ny brannstasjon etter oppretting av virksomhet og omlegging fra deltidsbemanning til kassernert bemanning (permanent). Tilbudsforespørselen innebærer at det skal utarbeides et ferdig utvidet forprosjekt med tilhørende kostnadsestimat, grunnlag for videre detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for totalentreprise. Forprosjektet skal ta utgangspunkt i skisser fra konseptstudie og utvikle prosjektet videre som beskrevet i trinnmodell i tett samarbeid med fremtidig bruker.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.01.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no