Bygging av Grong gjenvinningsstasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Bygging av Grong gjenvinningsstasjon

Oppdragsgiver: Midtre Namdal Avfallsselskap IKS Org.nr: 957387969
Telefon: 74281760
Web: www.mna.no E-post: post@mna.no
Kontaktpunkt: +47 90774465
Primær kontakt: Geir Hildrum
Primær kontakt e-post: geir@mna.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Grong
Sammendrag: Midtre Namdal Avfallsselskap IKS skal bygge ny gjenvinningsstasjon på Vårryggen Industriområde i Grong kommune. Anbudet omfatter 3 delkontrakter på hhv. 1 grunnarbeider, 2 betongarbeider og 3 el- og telearbeider
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.02.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.01.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no