Brambanigården- omgjøring av kontorlokaler - Anbud - Norges Kommunekalender

Brambanigården- omgjøring av kontorlokaler

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41570080
Primær kontakt: Anders Mjaaland
Primær kontakt e-post: anders.mjaaland@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: , Kommune: Bærum
Sammendrag: Prosjektet består av flytting av vegger, etablering av møtesoner, maling av arealer, gulvbelegg og utskifting av ventilasjonsaggregat. Prosjektet startes umiddelbart etter signering av kontrakt. Oppstart antatt senest 19.04.2021 med overlevering senest 17.06. 2021.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.03.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.02.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no