Mellomåsen - Rehabilitering yttertak fløy H, Bodø - Anbud - Norges Kommunekalender

Mellomåsen - Rehabilitering yttertak fløy H, Bodø

Oppdragsgiver: SYKEHUSINNKJØP HF Org.nr: 916879067
Kontaktpunkt: +47 78950700
Primær kontakt: Postmottak Sykehusinnkjøp
Primær kontakt e-post: post@sykehusinnkjop.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bodø
Sammendrag: Oppdragsgiver ønsker tilbud på rehabilitering av yttertak på fløy H ved Nordlandssykehuset, Mellomåsen, i Bodø.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 22.03.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.02.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no