Bygging av leiligheter i Ålgård sentrum - Anbud - Norges Kommunekalender

Bygging av leiligheter i Ålgård sentrum

Oppdragsgiver: Gjesdal Kommune Org.nr: 964978573
Telefon: 51611100
Web: www.gjesdal.kommune.no/ E-post: postmottak@gjesdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51614234
Primær kontakt: Jorunn Birkeland
Primær kontakt e-post: jorunn.birkeland@gjesdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: , Kommune: Gjesdal
Sammendrag: Gjesdal kommune v/tjenesteområde Kultur og samfunn innbyr herved til anbudskonkurranse i forbindelse med prosjektering og bygging av 16 leiligheter i Ålgård sentrum.De 16 leilighetene kan inngå i en større sammenheng med andre typer leiligheter til andre formål i samme bygg.Formålet med anskaffelsen er å få bygget 16 leiligheter i sentrum av Ålgård i Gjesdal kommune som er tilrettelagt for noen spesifikke brukergrupper. Gjesdal kommune skal være eiere av disse leilighetene.  I tillegg skal Gjesdal kommune ha opsjon på kjøp av inntil 4 leiligheter.Nærmere beskrivelse i Behov og kravspesifikasjon - vedlegg 1.Det vil bli tilbudsbefaring, se pkt 2.3 Fremdriftsplan. Noen endringer kan forekomme etter befaring. Disse vil bli nedtegnet i referat fra befaringen og skal inngå i konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.03.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.02.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no