Restaurering og utbetring av del av Keisar Wilhelms sti i Briksdalen i Stryn, 2021. - Anbud - Norges Kommunekalender

Restaurering og utbetring av del av Keisar Wilhelms sti i Briksdalen i Stryn, 2021.

Oppdragsgiver: Statsforvaltaren i Vestland Org.nr: 974760665
Telefon: 57643000
Web: www.fylkesmannen.no/vestland/ E-post: fmvlpost@fylkesmannen.no
Kontaktpunkt: +47 57643138
Primær kontakt: Alf Erik Røyrvik
Primær kontakt e-post: fmsfalr@statsforvalteren.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Stryn
Sammendrag: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre har fått utarbeidd plan for restaurering av den gamle ridevegen til Briksdalen i Stryn kommune (sjå vedlagt rapport), og ynskjer å starte restaureringsarbeid i tråd med tilrådingane i rapporten våren 2021.Arbeidet som skal gjennomførast vil m.a. bestå av:1. Rydding av skog langs stitrasè2. Forme profilen på stien, med tilført pukk, slik at vatnet ikkje samlar seg og grev vekk massar3. Lage stikkrenner for å kontrollere vatnet og lede det vekk4. Påføring av nytt toppdekke (grus 0-16 mm)5. Sikring av blottlagt terreng med heller og torvStien er 365 meter frå stikryss nedanfor Kleivafossen og opp til brua ved Kleivane.På grunn av avgrensa midlar gjeld denne konkurransen dei nedre 180 metrane av stien. Dette arbeidet skal gjennomførast før i 1.juli 2021. Om finansieringa av resten av stien fell på plass i løpet av året vil vinnaren av denne konkurransen ha opsjon på restaurering av den øvre halvdelen av stien hausten 2021.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.04.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.03.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no