Vannledning Sør-Skei - Anbud - Norges Kommunekalender

Vannledning Sør-Skei

Oppdragsgiver: Structor Lillehammer AS Org.nr: 913254449
Telefon: 93243007
Web: www.structor.no E-post: jan.ove.holmen@structor.no
Kontaktpunkt: +47 91110418
Primær kontakt: Øystein Stokstad
Primær kontakt e-post: oystein.stokstad@structor.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Lesja
Sammendrag: Som en del av utbyggingsplanene til hovedvannforsyning på Skei, skal Gausdal kommune legge nye vannledninger på Sør-Skei mellom Huldresteinvegen og Skei Vannverk. Dette inngår som en del av en plan om å styrke vannforsyningssystemet på Skei, som er i stadig utvikling. Dette konkurransegrunnlaget inneholder etappen mellom Huldresteinvegen og Tofte Sæter.Som en opsjon til prosjektet vil Gausdal kommune vurdere å bygge en ny vannledning fra kum i Elkjærvegen og opp til Huldresteinvegen. Her er det lagt ut en vannledning for å skape et ringsystem som dermed øker vannmengden og sikkerheten. I tillegg skal det være med en avløpsledning til toppen av Elkjærvegen.Beslutningen om opsjonen blir innløst, vil bli bestemt etter tilbudsfasen og før kontraktsmøtetByggherre for prosjektet er Gausdal kommune v/Arne LetrudProsjekterende er Structor Lillehammer AS v/Øystein Stokstad
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.08.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.06.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no