Detaljprosjektering av komplett Vass-Kraftverk og ny overføringsledning for vatn i/ved Sagaelva i Florø - Anbud - Norges Kommunekalender

Detaljprosjektering av komplett Vass-Kraftverk og ny overføringsledning for vatn i/ved Sagaelva i Florø

Oppdragsgiver: Kinn kommune Org.nr: 820956532
Telefon: 57756000
Web: kinn.kommune.no E-post: post@kinn.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41534935
Primær kontakt: Arve Klokk
Primær kontakt e-post: arve.klokk@kinn.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Kinn
Sammendrag: Kinn kommune vil med denne anskaffinga inngå avtale på detaljprosjektering av komplett Vass-Kraftverk og ny overføringsledning og for vatn i/ved Sagaelva i Florø, samt veg frå Guleslettene til Sagavatnet.Oppdragsgiver ønsker å kjøpe rådgivertjenester til detaljprosjektering, utarbeiding av kravspesifikasjon for konkurransegrunnlag i form av tilbudsgrunnlag/arbeidsgrunnlag for entreprise med delfag etter NS8405. Spesifikasjoner skal utarbeides i samsvar med NS3420, samt Kinn kommune sin VA-Norm. Det skal i tillegg utarbeides nødvendige anbudstegninger, arbeidstegninger og som bygget-tegninger.Avtale vil bli inngått etter NS 8402.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no