Øystre Slidre kommune- Rogne Barnehage- utvidelse/ tilbygg garderober, WC`er etc. - Anbud - Norges Kommunekalender

Øystre Slidre kommune- Rogne Barnehage- utvidelse/ tilbygg garderober, WC`er etc.

Oppdragsgiver: Øystre Slidre kommune Org.nr: 961382068
Telefon: 61352500
Web: www.oystre-slidre.kommune.no/ E-post: post@oystre-slidre.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90166573
Primær kontakt: Jon Haugen
Primær kontakt e-post: post@jonhaugen.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Øystre Slidre
Sammendrag: Øystre Slidre kommune innbyr til åpen tilbudskonkurranse for bygningsmessige arbeider ifm. tilbygg og utvidelse av garderober, WC`er og stellerom på Rogne Barnehage. Denne tilbudsforespørselen omfatter grunn- og utomhusarbeider, rivearbeider, betongarbeider, stålarbeider, murerarbeider, tømrerarbeider, vindus og dørarbeider, tekkearbeider, ventilasjonsarbeider, blikkenslagerarbeider, malerarbeider, byggtapetserarbeider og bygningsmessige arbeider for de tekniske fag.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 25.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.09.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no