Klokkartunet 41, 42 og 43 - Renovering utvendig - Anbud - Norges Kommunekalender

Klokkartunet 41, 42 og 43 - Renovering utvendig

Oppdragsgiver: Hå kommune Org.nr: 964969590
Telefon: 51793000
Web: www.ha.kommune.no/ E-post: post@ha.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41532719
Primær kontakt: Kurt Vold
Primær kontakt e-post: kurt.vold@ha.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Hå
Sammendrag: Det er behov for skifte av tak, kledning og vinduer på Klokkartunet 41, 42 og 43. Hå Kommune avdeling Drift og Vedlikehold har startet planleggingen av arbeidet, og vi ønsker seperate tilbud på utførelsen av arbeidet med renovering på Klokkartunet 41 og 42, Ønsker opsjonspris på Klokkartunet 43. Evaluering av tilbudene vil bli gjort samlet.Oppdraget er tenkt oppstart høst/vinter 2021
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.10.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no