Totalentreprise Søylandsveien Omsorgsbolig - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise Søylandsveien Omsorgsbolig

Oppdragsgiver: Sweco Norge AS (Hovedenhet) Org.nr: 967032271
Telefon: 67128000
Web: www.sweco.no E-post: post@sweco.no
Primær kontakt: Paul André Fjermedal Ruud
Primær kontakt e-post: paul.andre.ruud@sweco.no
Utførelsessted: Fylke: Agder
Sammendrag: Sweco Norge AS utlyser Denne konkurransen på vegne av Byggherren, Flekkefjord kommuneFlekkefjord kommune planlegger med å bygge ny omsorgsbolig i Søylandsveien.Nye boliger er ønskelig at føres opp i løpet av 2022. Det er ikke satt noen frister i prosjektet, da fremdrift inngår i evalueringskriteriene. Søylandsveien omsorgsboliger ligger på adresse Søylandsveien 18B i Flekkefjord Kommune.Bygningene skal romme 4-6 døgnbemannede leiligheter med tilhørende fellesareal og rom for de ansatte,og klassifiseres som et bo- og servicesenter. I tillegg oppføres en garasje/bod tilknyttet hoveddelen.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no