Nybygg - Bremnes brannstasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Nybygg - Bremnes brannstasjon

Oppdragsgiver: Bømlo kommune Org.nr: 834210622
Telefon: 53423000
Web: www.bomlo.kommune.no/ E-post: postmottak@bomlo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 53423087
Primær kontakt: Ilja Serov
Primær kontakt e-post: ilja.serov@bomlo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Bømlo
Sammendrag: Anskaffelsen er en totalentreprise og vil bestå av komplett leveranse av bygg Bømlo brann og redning med tilhørende utomhus og anlegg. Tiltaket er i Bømlo kommune ved Leirdalen 9 på eiendommen med gards- og bruksnummer 109/24 med tilstøtende eiendommer.Kontraktsarbeidet omfatter riving av de to bygg på plassen, samt oppføring av ny brannstasjon med utomhus og anlegg i samsvar med «konkurransegrunnlag med vedlegg». Det skal leveres en komplett leveranse med nøkkelferdig hus samt ferdig opparbeidet uteareal i samsvar med beskrivelser og tegninger.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 26.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no