Småhus, andre gangs utlysning - Anbud - Norges Kommunekalender

Småhus, andre gangs utlysning

Oppdragsgiver: Hammerfest Kommune Org.nr: 921770669
Telefon: 78402000
Web: www.hammerfest.kommune.no/ E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no
Primær kontakt: Tom Christian Robertsen
Primær kontakt e-post: trob@hammerfest.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms og Finnmark, Kommune: Hammerfest
Sammendrag: Hammerfest kommune ønsker oppført småhus for utleie til vanskeligstilte på boligmarkedet. Slik at leietakere får en stabil og forutsigbar bosituasjon. Målsetningen er å fremskaffe selvstendig småhus som er inkludert i det øvrige bomiljøet hva gjelder bokvalitet for beboer og opprettholde estetiske kvaliteter for omgivelsene. Anskaffelsen omhandler en totalentreprise hvor totalentreprenør skal levere alle nødvendige fagområder innenfor detaljprosjektering og utførsel på angitt tomt
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.11.2021
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 07.10.2021
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no