1000875 Wøyen Gård - Tekniske anlegg og innvendige overflater - Anbud - Norges Kommunekalender

1000875 Wøyen Gård - Tekniske anlegg og innvendige overflater

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95020682
Primær kontakt: Ronny Larsen
Primær kontakt e-post: ronny.larsen@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Bærum
Sammendrag: Bærum kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt  i prosjektet 1000875 Wøyen gårdWøyen gård. Anlegget består av flere bygninger med ulike funksjoner.Prosjektet omhandler Vinkelgården, Hurum / Libanon, skolen og stabburet, med et samlet areal på ca. 2800m2.Skolen. Skolen medtas som en OPSJON. Byggene er fra slutten av 1600 tallet og er formelt vernet.Arbeidene vil bli gjennomført i nært samarbeid med statsforvalter, NIKU og Bærum Kommune Kulturvern.Gjennomføringen er planlagt i flere faser med oppstart høsten 2022. Samlet byggetid er anslått til ca. 18 måneder under forutsetning av at opsjonen på skolen benyttes. Dersom opsjonen ikke benyttes, vil byggetiden være ca 12 måneder. Prosjektet omhandler teknisk oppgradering, oppgradering av innvendige overflater, samt utbedring av brann og rømningsforhold.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.05.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no