Rehabiliteringsarbeider Kvalsund sykehjem - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabiliteringsarbeider Kvalsund sykehjem

Oppdragsgiver: Hammerfest Kommune Org.nr: 921770669
Telefon: 78402000
Web: www.hammerfest.kommune.no/ E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no
Primær kontakt: Tor-Ørjan Holm
Primær kontakt e-post: tor-orjan.holm@hammerfest.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms og Finnmark, Kommune: Hammerfest
Sammendrag: Tiltaket omfatter blant annet:Fasade mot sør:- Riving av eksisternde fasadekledning inkl. utlekting.- Utvendig etterisolering- Vindsperre, utlekting og ny fasadekledning med liggende kledning.- Utskifting av eksisterende vinduer.- Utskifting av 2 fløyet ALU-hovedinngangsdør.- Terrasseplatt og rullestolrampe ved bi-inngang akse K- Utskifting av takrenner med nedløp med varmekabler.Opsjonspris for tilsvarende utførelse i fasade mot nord.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no