Anskaffelse av 6.stk dumperhengere - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse av 6.stk dumperhengere

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/ Gravferdsetaten Org.nr: 976820010
Telefon: 23365600
Web: www.gravferdsetaten.oslo.kommune.no E-post: postmottak@gfe.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47015440
Primær kontakt: Kjetil Torsteinsen
Primær kontakt e-post: kjetil.thunem.torsteinsen@gfe.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Gravferdsetaten har behov for 6 stk. nye dumperhengere til traktor tilpasset våre stedsspesifikke forhold. Vi kjører traktor med dumperhenger mellom rekkene på gravfeltene, noe som setter begrensninger på dumperhengerens størrelse (spesielt bredde). Dumperhengeren skal i stor grad benyttes til å frakte jordmasser knyttet til kistebegravelser.
Bransje(r): 4778230680 - Liftdumper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.07.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no