Totalentreprise- bygg Vikeneset reinseanlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise- bygg Vikeneset reinseanlegg

Oppdragsgiver: Volda Kommune Org.nr: 939760946
Telefon: 70058700
Web: www.volda.kommune.no/ E-post: postmottak@volda.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90547174
Primær kontakt: Helge Berstad
Primær kontakt e-post: helge.berstad@volda.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Volda
Sammendrag: Denne konkurranse erstatter kunngjøring-242243. Totalentreprise for ombygging, eventuelt riving av eksisterande og oppføring av nytt bygg som skal innehalde reinseanlegg for avløpsvatn for sentrumsområda i Volda. Oppdraget omfattar arkitektonisk utforming, prosjektering og utføring, komplett nøkkelferdig med opparbeidd uteareal.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no