Geiranger brann- og ambulansestasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Geiranger brann- og ambulansestasjon

Oppdragsgiver: Stranda kommune Org.nr: 964980098
Telefon: 70268000
Web: www.stranda.kommune.no/ E-post: post@stranda.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46411029
Primær kontakt: Eline Einbu Alvestad
Primær kontakt e-post: eline.einbu.alvestad@stranda.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Stranda
Sammendrag: Det skal byggast ein brann- og ambulansestasjon på ei nyetablert tomt innanfor Berget reguleringsplan i Geiranger, Stranda kommune. Brannstasjonsbygget skal ha utleigelokaler for ambulansestasjon drifta av Helse Møre og Romsdal. Brannstasjonen vert dimensjonert for 16 brannfolk, og ambulansestasjonen for 2 fast tilsette på døgnvakt. Bygget er på ca 1015 m2 BRA. Prosjektet skal gjennomførast som ei utføringsentreprise etter NS 8405, med 1 hovudentreprise og 4 sideentrepriser. Det vil bli inngått 5 delkontrakter innan henhaldsvis: K200 HE-kontrakt, K300 RØR-kontrakt, K360 LUFT-kontrakt, K400 ELEKTRO-kontrakt og K460 AGGREGAT-kontrakt.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no