Ny vannledning - Fjellgardane barnehage - Anbud - Norges Kommunekalender

Ny vannledning - Fjellgardane barnehage

Oppdragsgiver: Bykle kommune Org.nr: 958814968
Telefon: 37938500
Web: www.bykle.kommune.no/ E-post: postmottak@bykle.kommune.no
Primær kontakt: Håkon Farstad
Primær kontakt e-post: hakon@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Agder, Kommune: Bykle
Sammendrag: Prosjektet omfatter etablering av ny vannledning til Fjellgardane barnehage fra hovedvannledning som forsyner Hovden sentrum. Den nye vannledningen skal legges som en PE100 RC 180 SDR11, og traseen er cirka 315 meter. I forbindelse med etableringen av den nye vannledningen, skal det også settes ned ny vannkum på hovedvannledningen og ved barnehagen. I henhold til veiledning om byggesak § 9-4 Oppdeling av tiltaksklasser, er prosjektet plassert i tiltaksklasse 2 for utførelse. Kontrakten utføres og reguleres av NS 8406:2008 «Norsk bygge- og anleggskontrakt», med de suppleringer og endringer som følger av Avtaledokument NS 8406. For ytterligere informasjon, se bilag 1 teknisk beskrivelse med tilhørende vedlegg.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 23.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no