100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider - Anbud - Norges Kommunekalender

100038 - C02813 - Akershus Festning - Bygning 3 - Entreprise - Nødvendige arbeider

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Elizabeth Calder
Primær kontakt e-post: elizabeth.haugen.calder@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Det er de siste årene utført restaurerings- og ombyggingsarbeider i Bygning 3 på Akershus festning. Det skal nå etableres permanent bæring og avstivning i bygget, enkelt ventilasjonsanlegg, komplettering utvendig maling og puss, samt enkelte andre mindre arbeider.Denne entreprisen gjelder fase for etablering av permanent bæring og avstivning. 
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no