Nytt driftsbygg Onsøy kirkegård - Anbud - Norges Kommunekalender

Nytt driftsbygg Onsøy kirkegård

Oppdragsgiver: Fredrikstad kirkelige fellesråd Org.nr: 976985710
Telefon: 69367840
Web: www.fredrikstad.kirken.no/ E-post:
Kontaktpunkt: +47 69959898
Primær kontakt: Ole Holøs
Primær kontakt e-post: olholo@fredrikstad.kirken.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Fredrikstad
Sammendrag: Fredrikstad kirkelig fellesråd skal bygge nytt driftsbygg i tilknytning til Onsøy kirke da eksiterende fasiliteter ikke er tilfredsstillende iht. dagens krav. Driftsbygget skal inneholde kontor, spise-/pauserom, kjønnsdelte garderober, toaletter for ansatte, teknisk rom og et fullverdig HC toalett med separat adkomst til bruk for publikum. Bygget skal knyttes opp mot eksisterende garasje med et nytt overbygd tak mellom byggene og garasjen skal utvides med et tilbygg på vestsiden. Det planlegges noen bygningsmessige arbeider på eksisterende garasje.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.09.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 27.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no