Oppgradering Bjørketeigen barnehage- administrasjonsdelen. - Anbud - Norges Kommunekalender

Oppgradering Bjørketeigen barnehage- administrasjonsdelen.

Oppdragsgiver: Kvam kommune Org.nr: 944233199
Telefon: 56553000
Web: www.kvam.no E-post: postmottak@kvam.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47881099
Primær kontakt: Gisle Gravdal
Primær kontakt e-post: gisgra@kvam.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Kvam
Sammendrag: Kvam herad arbeidar med oppgraderingar ved Bjørketeigen barnehage i Øystese. Ein vesentleg del av oppdraget består av ny personalfløy i nærliggjande bygg til barnehagebygget. Dette medfører at ein ynskjer å gå tørt mellom bygga ved at denne konkurransen skal levera takoverbygg over svalgang, samt innreiingsarbeid for nye kontor og møterom mm. i det nedste bygget kalla «Firkløverbygget».Tilbydar skal levera komplett tilbod som omhandlar det totale omfanget av konkurransen. Deltilbod vert ikkje tillate .
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.08.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 30.06.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no