Rehabilitering av Fylkeshus 3 på Lillehammer - Anbud - Norges Kommunekalender

Rehabilitering av Fylkeshus 3 på Lillehammer

Oppdragsgiver: INNLANDET FYLKESKOMMUNE Org.nr: 920717152
Telefon: 62000880
Web: innlandetfylke.no/ E-post: post@innlandetfylke.no
Primær kontakt: Thomas Øiestad
Primær kontakt e-post: thomas.oiestad@innlandetfylke.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet
Sammendrag: Prosjektet omhandler innvendig ombygging og rehabilitering av kontorlokaler i Fylkeshus 3 på Lillehammer, plan 02 og plan 03.Arbeidene omfatter utskifting av himlinger og lettvegger, og akustiske tiltak på eksisterende konstruksjoner. Det skal også utføres VVS- og elektroarbeider for supplering og tilpasning av anleggene til ny planløsning. Prosjektet gjennomføres kontinuerlig i 2 faser, hvor fase 1 er areal i plan 03 og fase 2 er areal i plan 02.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 01.09.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no