1000933 - Emma Hjorths vei 94 - Velferdsboliger - Anbud - Norges Kommunekalender

1000933 - Emma Hjorths vei 94 - Velferdsboliger

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41570080
Primær kontakt: Anders Mjaaland
Primær kontakt e-post: anders.mjaaland@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Bærum
Sammendrag: Eiendommen Emma Hjorths vei 94, gnr.47/bnr. 4 eies av Bærum kommune. Det skal etableres 1stk tomannsbolig, totalt to enheter i en etasje med adskilt inngang, uteboder tilknyttet hver enkelt bolig og egne parkeringsplasser. BTA=134 m2 og bruksareal på hver leilighet er hhv 48,4 m2. Eiendommen består i dag av en tomt på ca 943.39m2Det skal være hus av type goli stil. Bygget skal følge TEK17, med noen tileggskrav som ligger i kravspesifikasjon. Det er viktig at byggene har fokus på robusthet, samtidig som at de skal være enkle og rimlige. Bygget skal følge NKF sin standard for boliggruppe 1 utleieboliger. Planlagt innflytting er primo januar 2024.Kommunal VA-ledning skal legges om, samt at det skal etableres en støttemur tilknytet til denne.Det åpnes for prefabrikerte løsninger.  
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no