VA-anlegg Mjeldalen Espevoll - Anbud - Norges Kommunekalender

VA-anlegg Mjeldalen Espevoll

Oppdragsgiver: Osterøy kommune Org.nr: 864338712
Telefon: 56192100
Web: www.osteroy.kommune.no E-post: post@osteroy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 46280124
Primær kontakt: Andreas Sylta
Primær kontakt e-post: andreas.sylta@osteroy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Osterøy
Sammendrag: Osterøy kommune skal etablere nytt vann- og avløpsanlegg Mjeldalen - Espevoll. Nye vann og avløpsledninger legges gjennom Mjeldalen og opp forbi Veset til Espevoll, ca 3,7 km. Nytt planlagt industriområde ved Espevoll skal ha en framtidig tilknytning til anlegget i Mjeldalen. I tillegg til ledningstraseen skal det bygges en pumpestasjon for spillvann, en trykkøkningsstasjon vann, og et høydebasseng med adkomstvei. Det er planlagt to stk borehull for to ledninger gjennom Fv.566, i tillegg til at traseen i ca 170 m skal gå langs Fv566. Traseen går også i ca 1400 m langs Fv5416.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no