Sanering VA Tislegård - Kongsberg kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Sanering VA Tislegård - Kongsberg kommune

Oppdragsgiver: Kongsberg kommune Org.nr: 942402465
Telefon: 32866000
Web: www.kongsberg.kommune.no/ E-post: postmottak@kongsberg.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 48166238
Primær kontakt: Petter Hoen
Primær kontakt e-post: petter.hoen@kongsbergregionen.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Kongsberg
Sammendrag: Graving av ca. 1000m med hoved VA-grøfter og legging av vann-, spillvann-, ogovervannsledning. Reetablering med ca. 1000m med veg.Graving av ca. 275 m med stikkledningsgrøfter og legging stikkledning for vann, spillvann ogovervann. Nedsetting av 13 stk. ny nedstigningskummer for vann. Nedsetting av 11 stk. nye nedstigningskummer for spillvann Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for spillvann. Nedsetting av 11 stk. nye nedstigningskummer for overvann. Nedsetting av 9 stk. nye inspeksjonskummer for overvann. Nedsetting av 23 stk. nye SF.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no