Tilbudskonkurranse for asfaltering av kommunale veier - Lindesnes kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilbudskonkurranse for asfaltering av kommunale veier - Lindesnes kommune

Oppdragsgiver: Lindesnes kommune Org.nr: 921060440
Telefon: 38257000
Web: www.lindesnes.kommune.no/ E-post: postmottak@lindesnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94520152
Primær kontakt: Espen Anthony Walther Salvesen
Primær kontakt e-post: espen.anthony.salvesen.walther@lindesnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Agder, Kommune: Lindesnes
Sammendrag: Lindesnes kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til konkurranse i forbindelse med inngåelse av kontrakt for reasfaltering av kommunale veier i Lindesnes kommune.Kontrakten som skal inngås er en utførelsesentreprise etter NS 8406.Planlagt oppstart er snarest og ferdigstillelse iht. avtale.I denne konkurransen er det ikke anledning til å gi alternative tilbud. Tilbyder skal prise hver enkelt sone hver for seg.Det gjøres oppmerksom på at oppdragsgiver kan ta ut enkelte veier fra anbudsgrunnlaget ved manglende finansiering. Enkelte veier kan også bli lagt til etter kontraktsinngåelse.Antatt totalkostnad for oppdraget er estimert til 4 800 000 kr eks. mva.
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no