Omsorgsbustad Reistadliane 39 - Anbud - Norges Kommunekalender

Omsorgsbustad Reistadliane 39

Oppdragsgiver: Samnanger kommune Org.nr: 964968985
Telefon: 56587400
Web: www.samnanger.kommune.no/ E-post: postmottak@samnanger.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 98807007
Primær kontakt: Nina Fredriksen
Primær kontakt e-post: nina.fredriksen@samnanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vestland, Kommune: Samnanger
Sammendrag: Samnanger Kommune skal oppføre omsorgsbolig på adresse Reistadliane 39. Det planlegges en bygning i to etasjer i tradisjonell utførelse, med plate på mark, og overbygning i trekonstruksjoner (bindingsverk i vegger, trebjelkelag, takstoler i tre). Bygget skal inneholde én leilighet i hver etasje: leilighet i H01 skal benyttes av en bruker med behov for heldøgns omsorg. Leilighet i H02 skal benyttes for personellet som er tilknyttet bruker i H01
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no