Renovering av Waages hus - Anbud - Norges Kommunekalender

Renovering av Waages hus

Oppdragsgiver: Vest-Agder-Museet IKS Org.nr: 989072048
Web: www.vestagdermuseet.no E-post: post@vestagdermuseet.no
Kontaktpunkt: +47 93007567
Primær kontakt: John Olsen
Primær kontakt e-post: John.Olsen@vestagdermuseet.no
Utførelsessted: Fylke: Agder, Kommune: Flekkefjord
Sammendrag: Waages hus i Farsund er et gammelt og bevaringsverdig bygg som er oppført før 1900, registrert rød i SEFRAK-registeret, og ligger i et område som er kategorisert som et område av nasjonale interesser.Bygget er i dårlig forfatning både innvendig og utvendig grunnet manglende vedlikehold over tid. Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger av vedlagte tilstandsrapport. Rapporten er ikke utfyllende, all den tid ikke renoveringsarbeidet er påbegynt. For utførelse av dette renoveringsarbeidet er det av sentral betydning at utførelsen følger antikvariske prinsipper. Det skal benyttes samme materialkvalitet, treslag, dimensjoner osv. som i de originalebyggene/konstruksjonene. Det er et mål om å gjenbruke mest mulig av materialene fra det originale/bytte likt med likt. Festemidler skal så langt det er mulig være av samme type som brukt originalt/gjenbruk.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no