Valle Skule- Utskifting av dør og vinduer - Anbud - Norges Kommunekalender

Valle Skule- Utskifting av dør og vinduer

Oppdragsgiver: Dagfin Skaar AS Org.nr: 982310482
Telefon: 38071940
Web: www.dagfinskaar.no E-post: post@dagfinskaar.no
Kontaktpunkt: +47 38144525
Primær kontakt: Kjetil Andresen
Primær kontakt e-post: Ka@dagfinskaar.no
Utførelsessted: Fylke: Agder
Sammendrag: Valle kommune ønsker tilbud på utskifting av vinduer og dør for eksiterende Valle Skule. Prosjektet skal gjennomføres iht. NS8407 Totalentreprise for bygge og anleggskontrakter.Det skal skiftes eksisterende vinduer og dør i forskjellige fløyer ved Valle Skule. Vinduer er fra forskjellige årstall og det må tas hensyn med tanke på sanering som spesialavfall til godkjent deponi. Det skal medas opsjon på vinduene med u-verdi på 0.8 W/m2K og en opsjon på vinduer i sløydfløyen.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.09.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no