Rammeavtale for utskifting av vannmålere - Anbud - Norges Kommunekalender

Rammeavtale for utskifting av vannmålere

Oppdragsgiver: Lillestrøm Kommune Org.nr: 820710592
Telefon: 66938000
Web: www.lillestrom.kommune.no E-post: postmottak@lillestrom.kommune.no
Primær kontakt: Innkjøp - Olga Golparian
Primær kontakt e-post: Olga.Golparian@lillestrom.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Lillestrøm
Sammendrag: Rammeavtale for utskifting av vannmålereOppdragsgiverLillestrøm kommune, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen tilbudskonkurranse på Rammeavtale for utskifting av vannmålere .For ytterligere informasjon om Lillestrøm kommune: http://www.lillestrom.kommune.no/Administrativ kontaktperson for anskaffelsen er Innkjøp - Olga Golparian . Det skal ikke være kontakt med andre ansatte hos oppdragsgiver om denne anskaffelsen.Eventuelle spørsmål til konkurransegrunnlaget må fremmes skriftlig gjennom meldingssystemet i KGV innen den angitte fristen. Fristen er satt slik at oppdragsgiver skal ha tilstrekkelig tid til å utarbeide og sende svaret til de øvrige tilbyderne innen tilbudsfristens utløp. Spørsmål anonymiseres og svar sendes til alle som har registrert sin interesse i KGV (Visma Tendsign).
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no