1000931 - Tokerudkollen nr. 37 og 39 - Innvendig rehabilitering - Anbud - Norges Kommunekalender

1000931 - Tokerudkollen nr. 37 og 39 - Innvendig rehabilitering

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41570080
Primær kontakt: Anders Mjaaland
Primær kontakt e-post: anders.mjaaland@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Bærum
Sammendrag: Berget (Tokerudkollen 35), Skaret (Tokerudkollen 37), Kastet (Tokerudkollen 39) og Juvet (Tokerudkollen 41) er 4 eiendommer som er bygget (i 1965) sammen og samtidig i et hellende terreng. Byggene er på (BTA) hhv. 511m2 (Berget), 729m2 (Skaret), 825m2 (Kastet) og ca 500m2 (Juvet)Dette prosjektet skal hovedsakelig ta for seg innvendig rehabilitering av bygningsmassen. BRA for de arealene som inkluderes i dette prosjektet er:41 Juvet:            50,2m239 Kastet:           723,3m237 Skaret:          631,4m235 Berget:          6,4m2
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.10.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.09.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no