Lierbyen helsestasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

Lierbyen helsestasjon

Oppdragsgiver: Lier Kommune Org.nr: 857566122
Telefon: 32220100
Web: www.lier.kommune.no/ E-post: postmottak@lier.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 32220373
Primær kontakt: Geir Larsen
Primær kontakt e-post: geir.larsen@lier.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Lier
Sammendrag: Lier kommune skal oppføre et nybygg i 3 etasjer, som blir en del av Lierbyen helsestasjon. Bygget ligger ved siden av eksisterende helsestasjon på samme tomt som Hegg skole.Arbeidet består i oppføring av et nybygg i 3 etasjer. Bygget skal direktefundamenteres og har bæresystem i tre- og massivtreelementer. Utvendig kledning utføres med utlektede fibersementplater. I dekker skal det benyttes massivtreelementer evt. lettklinkerelementer. Nærmere beskrivelse av leveransen følger av vedlegg 1.1 i konkurransegrunnlaget.Befaring 20. oktober 2022, kl. 09:00. Oppmøte Heggveien 2, 3400 Lier.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.10.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no