Anskaffelse - Generalenterprise Årøyhaugen barnehage, 2022 - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse - Generalenterprise Årøyhaugen barnehage, 2022

Oppdragsgiver: Ålesund kommunale eiendom KF Org.nr: 986074988
Web: E-post: post@alesund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 40831189
Primær kontakt: Enny Nordvik
Primær kontakt e-post: Enny.Camilla.Nordvik@alesund.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Ålesund
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å anskaffe en generalentreprenør med sine kontraktsmedhjelpere forå rehabilitere deler av Årøyhaugen barnehage på Sjøholt i Ålesund Kommune. Barnehagen er bygget i to trinn, første byggetrinn er fra 1990 og andre byggetrinn er frå 2009. Arbeidet som skal utføres skal i all hovedsak skje i barnehagens eldste del, bortsett fra enkelte tekniske detaljer som involverer den nyeste delen. Dette gjelder flytting av branntavle, justering avventilasjonsføringer, oppgradering brannskille m.m.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 06.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.10.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no