Ombygging av lokaler til barneverntjenesten i Vestvågøy - Anbud - Norges Kommunekalender

Ombygging av lokaler til barneverntjenesten i Vestvågøy

Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune Org.nr: 942570619
Telefon: 76056000
Web: www.vestvagoy.kommune.no/ E-post: postmottak@vestvagoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 76056122
Primær kontakt: Kjersti Johansen
Primær kontakt e-post: kjersti.johansen@vestvagoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Tidligere lokaler for tannhelsetjenesten skal bygges om til barneverntjenesten. Arbeidene er delvis beskrevet. Nødvendig detaljprosjektering skal utføres av entreprenøren.Tidligere lokaler for tannhelsetjenesten skal bygges om til barneverntjenesten. Arbeidene er delvis beskrevet. Nødvendig detaljprosjektering skal utføres av entreprenøren.Tilbudskonkurransen inkluderer følgende arbeider:- Detaljprosjektering basert på forprosjekt- Nye kanaler fra ventilasjonsrom i 4. etg.- Riving av alle vegger, systemhimling og overflater- Oppføring av nye vegger og dekker- Utbedring av eksisterende rekkverk utenfor lokalet- Innsetting av branndør ved inngang- Ny rømningsdør- Etablering av kledning rundt rømningstrapp
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Bygningsentreprenører | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no