AL-22-03 Vannledning Sjulhus - Anbud - Norges Kommunekalender

AL-22-03 Vannledning Sjulhus

Oppdragsgiver: Alvdal kommune Org.nr: 939984194
Telefon: 62489000
Web: www.alvdal.kommune.no E-post: postmottak@alvdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47476000
Primær kontakt e-post: post@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Alvdal
Sammendrag: Alvdal kommune har til hensikt å inngå kontrakt om entreprise for legging av nyhovedvannledning ved Sjulhus i Alvdal. 
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no