Entreprise - Byggetrinn 2 Fullriggervegen - Anbud - Norges Kommunekalender

Entreprise - Byggetrinn 2 Fullriggervegen

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: tk.postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72546350
Primær kontakt: Lars Einar Aune
Primær kontakt e-post: lea@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Dette kontraktsarbeidet gjelder byggetrinn 2 i Fullriggervegen på Grilstad Marina.Kontraktsarbeidet inluderer ca 110 m veg, 600 m VA-ledninger og komplett avfallssuganlegg. Avfallssugeanlegget skal tilknyttes eksisterende avfallssuganlegg på Grilstad Marina.Prosjektet omfatter:- Terrengarbeider- Vann og avløpsanlegg- Avfallssug- Opparbeidelse av traséer for fjernvarme- Opparbeidelse av veger og plasser- Utendørs elektro (kabelgrøfter og gatelys)
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no