VA Torget, Stjørdal - Anbud - Norges Kommunekalender

VA Torget, Stjørdal

Oppdragsgiver: Stjørdal kommune Org.nr: 939958851
Telefon: 74833500
Web: www.stjordal.kommune.no/ E-post: postmottak@stjordal.kommune.no
Kontaktpunkt: +48 890877
Primær kontakt: Anne Fiske Skrøvseth
Primær kontakt e-post: anne.fiske.skrovseth@norconsult.com
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Stjørdal
Sammendrag: Entreprisen omfatter fornying av spillvannsledning og overvannsledning på torget i Stjørdal kommune. Arbeidet omfatter også framlegging av vannforsyning fra Anna Mogårds gate og fram til en ny vannkum og vannpost i torgområdet.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no