Krikken vannbehandlingsanlegg - grunnarbeid og bygningsmessige arbeider - hovedentreprise E1 - Anbud - Norges Kommunekalender

Krikken vannbehandlingsanlegg - grunnarbeid og bygningsmessige arbeider - hovedentreprise E1

Oppdragsgiver: Hemsedal kommune Org.nr: 964952701
Telefon: 31408800
Web: www.hemsedal.kommune.no/ E-post: postmottak@hemsedal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91750879
Primær kontakt: Jonas Bakko Enoksen
Primær kontakt e-post: jonas.bakko.enoksen@hemsedal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Hemsedal
Sammendrag: Hemsedal Kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Krikken vannverk.Denne forespørselen gjelder entreprise E1, grunnarbeider, bygningsmessige arbeider, VVS og elektro. Maskin (entreprise M1), automasjon (entreprise A1) og utvendig ledningsarbeid (entreprise E2) kontraheres i egne entrepriser. Arbeidet blir organisert som en hovedentreprise der entreprenør for E1 skal være hovedbedrift, og ha framdriftskoordinering av entreprenør M1 og A1. Entreprenør E1 stiller også nødvendig rigg for M1 og A1.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.01.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no