1000979 Solbergveien 3 - Avlastningshjem totalentreprise rehab og nybygg - Anbud - Norges Kommunekalender

1000979 Solbergveien 3 - Avlastningshjem totalentreprise rehab og nybygg

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: baerum.kommune.no E-post: post@baerum.kommune.no
Primær kontakt: Bjørn Jarbo
Primær kontakt e-post: bjorn.jarbo@baerum.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Viken, Kommune: Bærum
Sammendrag: Bærum kommune innbyr med dette til konkurranse om kontrakt K200 i prosjekt Solbergveien 3 - avlastningshjem.Bygget er et avlastningshjem for multifunksjonshemmede barn i alder fra 0-18 år. Per dags dato er det 5 pleietrengende som nå skal utvides til 7. Bygget ble oppført i 1989-1990. Avlastningshjemmet driftes 24/7 - 365 dager i året. Antall ansatte og brukere kan variere fra dag til dag på hverdager. Brukere er på ordinære hverdager ute på ulike aktivitetstilbud mellom 09:00-14:00. Noe er rehabilitering og noe er nybygg.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.01.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 17.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no