VA Sandøra øst - Hollendarvika - Anbud - Norges Kommunekalender

VA Sandøra øst - Hollendarvika

Oppdragsgiver: Aquapartner AS Org.nr: 963164157
Telefon: 90589859
Web: www.aquapartner.no E-post: post@aquapartner.no
Kontaktpunkt: +47 95946941
Primær kontakt: Nils Chr Anderson
Primær kontakt e-post: nca@aquapartner.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Skjervøy kommune, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til konkurranse om etablering av ny vannledning 225mm og tilhørende kummer fra Sandøra Øst til Hollendarvika, samt legging av trekkerør for fiber. Total lengde på vannledningen er ca 1.450 m. Det skal også gis tilbud på opsjon om etablering av gruset tursti over ledningstraséen.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.12.2022
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.11.2022
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no