C03801 Totalentreprise - 100724 Porsangmoen - Ny sykestue - Anbud - Norges Kommunekalender

C03801 Totalentreprise - 100724 Porsangmoen - Ny sykestue

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Elizabeth Calder
Primær kontakt e-post: elizabeth.haugen.calder@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Troms og Finnmark
Sammendrag: Som en del av Forsvarets utvidelse av sin kapasitet i Porsangmoen leir i Porsanger kommune, skal det etableres enny sykestue som skal driftes av fagmedisinsk personell. Sanitetsbygget skal inneholde flere funksjonsenheter, bl.anevnes legetjenester, sykepleietjenester, spesialisttjenester, tannlegetjenester, bedriftshelsetjeneste, fysioterapi ogsengepost. Sykestuen skal ha mulighet for innleggelser av mindre alvorlig syke til behandling, pleie og overvåkning(sengepost). Det skal også legges opp til muligheter for vakttjeneste 24/7 på bygget.Leveranser iht denne konkurransen omhandler bl.a prosjektering og bygging av ny sykestue i henhold tilfunksjonsbeskrivelse og tilhørende underlag.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.03.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no