100758 - C04014 - Fornyelse boliger - Tingvollen 2, 3, 8 og 9 - Ørland kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

100758 - C04014 - Fornyelse boliger - Tingvollen 2, 3, 8 og 9 - Ørland kommune

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Kontaktpunkt: +47 93058027
Primær kontakt: Jan Børge Rian
Primær kontakt e-post: jan.borge.rian@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Ørland
Sammendrag: Forsvarsbygg skal renovere boligbygg utenfor Ørland flystasjon. Oppdraget gjelder renovering av Tingvollen 2, 3, 8 og 9. Hvert bygg har fire leiligheter.Grunnarbeider knyttet til dette prosjektet utføres iht. til egen kontrakt og er ikke en del av denne konkurransen. 
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.02.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 20.01.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no