23/106 Totalentreprise for ny pumpestasjon Silvatnet - Anbud - Norges Kommunekalender

23/106 Totalentreprise for ny pumpestasjon Silvatnet

Oppdragsgiver: Grue kommune Org.nr: 964948143
Telefon: 62942000
Web: www.grue.kommune.no/ E-post: post@grue.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 62942009
Primær kontakt: Knut Henriksen
Primær kontakt e-post: knut.henriksen@grue.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Grue
Sammendrag: Grue kommune skal etablere en ny pumpestasjon ved Silvatnet i Grue kommune. Ved flomsituasjon i Silvatnet pumpes vannet via pumpestasjonen, over dagens flomvoll og ut i Glomma. Dagens pumper anses å ikke ha tilstrekkelig driftsikkerhet og det er derfor ønskelig å få erstattet disse med nye pumper. Eksisterende betongkonstruksjon beholdes, og ny pumpestasjon etableres som en del av eksisterende betongkonstruksjon.Prosjektet forutsettes plassert i tiltaksklasse 2 i.h.t. byggesaksforskriften.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.03.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 21.02.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no