2023/490 Renovering Rypeveien 35, Porsangmoen, Porsanger kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

2023/490 Renovering Rypeveien 35, Porsangmoen, Porsanger kommune

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg Org.nr: 975950662
Telefon: 81570400
Web: www.forsvarsbygg.no E-post: post@forsvarsbygg.no
Primær kontakt: Mona Kristin Fagereng
Primær kontakt e-post: mona.kristin.fagereng@forsvarsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Troms og Finnmark, Kommune: Porsanger
Sammendrag: Renovering Rypeveien 35, Porsangmoen, Porsanger kommuneViktig om befaring:Befaring blir avholdt mandag 13. mars kl. 13:00. Oppmøtested ved parkeringsplass utenfor Porsangmoen leir.Melding om deltagelse på befaring må gis senest 10. mars kl 12:00 til prosjektleder Freddy L Thomassen på mail: Freddy.Lingelem.Thomassen@forsvarsbygg.no. Meldingen skal inneholde navn og telefonnummer på den som deltar.
Bransje(r): 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.03.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.02.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no