TY-23-02 Entreprise Tynset helsestasjon - Anbud - Norges Kommunekalender

TY-23-02 Entreprise Tynset helsestasjon

Oppdragsgiver: Tynset kommune Org.nr: 940837685
Telefon: 62485000
Web: www.tynset.kommune.no/ E-post: postmottak@tynset.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47476000
Primær kontakt e-post: post@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Innlandet, Kommune: Tynset
Sammendrag: Tynset kommune har til hensikt å inngå kontrakter for delte entrepriser, for oppføring av nye Tynset helsestasjon. Prosjektet er et tilbygg på eksisterende bygning i Tynset sentrum.Anskaffelsen er utførelse av delte entrepriser, fordelt på følgende fag: Bygg (koordinerende ansvar) Elektro Rør LuftbehandlingBefaring avholdes 03.03.2023, med oppmøtetidspunkt kl. 10.00. Oppmøte på Tynset helsestasjon.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter | 99908 - Byggentreprenør
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 27.03.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.02.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no