Anskaffelse av nedsenkbar pumpe - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffelse av nedsenkbar pumpe

Oppdragsgiver: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Org.nr: 974760282
Telefon: 73904050
Web: www.dirmin.no E-post: mail@dirmin.no
Kontaktpunkt: +47 92645161
Primær kontakt: Wenche Johnsson
Primær kontakt e-post: wenche.johnsson@dirmin.no
Utførelsessted: Fylke: Trøndelag, Kommune: Orkland
Sammendrag: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) eier det nedlagte bergverket Løkken Verk i Orkland kommune. Som eier av bergverket har NFD fått pålegg fra miljømyndigheten om å begrense forurensingen fra gruveområdet, hvor hovedproblemet er sur avrenning fra grunnen som er forurenset etter gruvedriften. DMF gjennomfører på vegne av NFD arbeid for å nå målene i pålegget fra miljømyndigheten. Det er gjort flere tiltak for å begrense forurensningen. Et av tiltakene er oppføring og drift av et nøytraliseringsanlegg, hvor surt gruvevann nøytraliseres med lesket kalk. Gruvevannet som behandles kommer fra Wallenberg sjakt ved hjelp av en nedsenket pumpe. Det er nå behov for en ny pumpe i sjakta, og DMF inviterer herved til deltakelse i konkurranse om levering av komplett nedsenkbar pumpe.
Bransje(r): 61460 - Pumper og -utstyr | 4059721459 - Trykkluftdrevne pumper | 96558 - Høytrykkspumper | 62090 - Varmepumper | 1567719176 - Membranpumper | 78520 - Høytrykksmalepumper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.03.2023
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 22.02.2023
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no